„Tysiąc pięćdziesiąt lat już minęło,
jak chrześcijaństwo w polskim narodzie
rozkrzewia wiarę i boskie dzieło,
ucząc nas życia w prawdzie i zgodzie.”

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2016 Rokiem Jubileuszu 1050 –lecia Chrztu Polski.

Postanowienie najwyższych władz nie mogło pozostać bez echa w instytucji, która zajmuje się edukacją. Dlatego w Szkole Podstawowej w Raszynie w roku szkolnym 2016/17 został  realizowany projekt „Mieszko a Chrzest Polski”. Zakończony w grudniu spektaklem teatralnym podejmującym takie zagadnienia jak: początki państwa polskiego, Lech i jego drużyna w poszukiwaniu osady, wierzenia pogańskich Polan, elementy mitologii słowiańskiej, o której się nie mówi w żadnym cyklu edukacyjnym, a przecież to polskie korzenie.

Najwięcej informacji dotyczyło działań Mieszka i jego dworu , przyjęcia chrztu z rąk biskupa Jordana i wprowadzenie ojczyzny w poczet narodów chrześcijańskich.

Dzieci, w ramach lekcji języka polskiego, poznawały powyższe zagadnienia poprzez analizę tekstów historycznych, literackich, oglądanie prezentacji tematycznej czy fragmentów filmów.

Ukoronowaniem projektu był wystawiony na szkolnej scenie spektakl teatralny ,który w skondensowany sposób pokazywał publiczności tj. kl. IV-VI powyższe zagadnienia. Uświetniony średniowiecznymi tańcami i znakomitymi utworami muzycznymi, nad którymi czuwała pani Ewa Wijatkowska i wspaniałą prezentacją multimedialną, która pełniła rolę scenografii, przygotowaną przez panią Małgorzatę Kasprzak, podobał się widowni.

Projekt został zakończony w grudniu  jubileuszowego roku.

Mamy poczucie, że spełniłyśmy patriotyczny obowiązek wobec naszych uczniów. Przypomnieliśmy sobie i innym, że wychowanie patriotyczne to nasz wspólny zbiorowy obowiązek.

Na koniec ze sceny padły pytania, na które w cichości serca wszyscy możemy sobie spróbować odpowiedzieć.


Jak się Dobrawa i Mieszko czują,

patrząc na Polskę dziś z wysokości?

Czy ich potomni realizują

na chrzcie przyjęty system wartości?Daj nam rozsądku i siły, Panie,

byśmy zdołali dom swój prowadzić!

Pokój w Ojczyźnie niechaj nigdy nie zginie

Póki żyją rodacy!

Autorka scenariusza i reżyser spektaklu - Dorota Książek