Akcja charytatywna 1c 30.01.2021.

Za zgodą rodziców klasa 1C wzięła udział w charytatywnej akcji na Facebooku: #SercaLenki

Klasa 1c ze SP w Raszynie przesyła swoje serce dla Lenki.
Zostaliśmy nominowani przez grupę 0e z ZSP w Lesznowoli / Beata Boguta Nominujemy: SP 303 Warszawa Ursynów/ Anna Olszak , Misję Sióstr Opatrzności Bożej w Ayos/ Milena Sowińska i XV LO im. N. Żmichowskiej w
Warszawie/ Ewa Drobek

 
Wychowawca- Anna Kostera