Pomnik w Wilanowie upamiętniający bitwę pod Raszynem 22.04.2022.