Poznajemy kulturę Ukrainy 01.04.2022.

Otwarte zajęcia wychowawcze przeprowadziłam w klasie 7i w dniu 1 kwietnia 2022 r. Gospodarzem była klasa 7i z wychowawczynią panią Małgorzatą Kasprzak.

Na spotkaniu gościliśmy panią Małgorzatę Herbich, koordynatora sieci polskich Szkół Stowarzyszonych UNESCO, dyrekcję,  nauczycieli, panią Ludmiłę z Kijowa  i dzieci z Ukrainy, uczące się w klasie przygotowawczej 40P. Uczestnicy wykonali interesujące, ilustrowane notatki. Zawierają życzenia dla Ukraińców, pokojowe przesłania. Znalazły się na wystawie klasowej. Uczniowie podzielili się swoimi skojarzeniami z Ukrainą. Przybliżyłam im wiadomości na temat naszego sąsiedniego państwa. Uczestnicy zapoznali się z informacjami geograficznymi, sąsiadach, języku i alfabecie, potrawach. Z zainteresowaniem oglądali zabytki Ukrainy. Dowiedzieli się, w jaki sposób zabezpieczane jest dziedzictwo kulturowe w Ukrainie. Przybliżyłam nazwy ponad stu miejscowości, które kiedyś były polskie. Przekazałam informacje o Polakach tam mieszkających. Masza i Rusłan, ukraińscy koledzy siódmoklasistów założyli stroje ludowe. 

Grażyna Desperak-Kilińska