Żonkile 2022

19 kwietnia to data, która ma w sobie wyjątkową siłę. Jest nie tylko czasem, w którym wspominamy obronę Warszawy w Bitwie pod Raszynem w 1809 roku, ale też dniem upamiętniającym wybuch Powstania w getcie warszawskim w 1943 roku.

To czas, w którym pamiętamy o bohaterstwie ludzi, dla których wolność i godność były najwyższymi wartościami.

W tym roku, już po raz drugi, Nasza Szkoła wzięła udział w organizowanej przez Muzeum Polin akcji "Żonkile", mającej na celu kultywowanie pamięci o bohaterskim zrywie Żydów w getcie warszawskim oraz promowanie postaw tolerancji, empatii i zrozumienia- aby ta historia pozostała wyłącznie bolesnym, pouczającym wspomnieniem i nigdy więcej się nie powtórzyła. Jest to szczególnie ważne w obliczu ostatnich wydarzeń za naszą wschodnią granicą.

Dziękuję wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy włączyli się w tym roku do przedsięwzięcia.

A. Kostera