Flagi Świata 24.04.2023.

Świetliczaki z Raszyna zrealizowały ostatnie zadanie z VI Modułu - Kolorowy Świat - Flagi świata - gra Memory - wykonanie gry pamięciowej złożonej z 20 par kart z wybranymi przez dzieci flagami ze wszystkich kontynentów.

W imieniu dzieci i swoim bardzo dziękuję za wsparcie, dobre słowo oraz kibicowanie nam w realizacji Projektu Świetliczaki na tropie... kolorów Świata.

E. Buderkiewicz