Godziny wychowawcze ze światem 21.06.2023.

W mijającym roku szkolnym klasa 6b wraz z wychowawczynią, Agnieszką Mańkowską brała udział w programie PAH "Godziny wychowawcze ze światem".

Uczniowie poznawali problemy współczesności oraz pomysły na to, jak uczynić świat lepszym w przyszłości. Aby nie pozostać tylko przy teorii, uczniowie i ich rodzice na prośbę uczących nauczycieli wzięli udział w akcji "Zamiast kwiatka niosę pomoc". W ramach świętowania końca roku wpłacili konkretną kwotę z klasowych funduszy na pomoc potrzebującym w Sudanie Południowym.