Dokumenty prawne - więcej dokumentów:

Deklaracja rodziców dotycząca sposobu powrotu dziecka ze szkoły w klasach 1-3

Procedura organizacji pracy szkoły od 1 września 2021 r.

Procedura organizacji pracy szkoły od 18 stycznia 2021 r.

Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe

Regulamin stypendium Wójta

Uchwała Rady Gminy dotycząca stypendium

Procedura organizacji pracy szkoły od 1 września 2020 r.

Deklaracja wyboru drugiego języka obcego w kl. 4

Regulamin uczestniczenia w zajęciach nauczania zdalnego

Szkolny savoir-vivre i regulamin zachowania na korytarzu

Zasady współpracy z Rodzicami

Regulamin korzystania ze szkolnych szafek depozytowych

Deklaracja rodzica - etyka

Deklaracja rodzica - religia

Kodeks Równego Traktowania

Procedura duplikatu legitymacji i świadectwa

Procedura wydłużania etapu edukacyjnego

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin organizacji wyjść i wycieczek

Procedury bezpieczeństwa w szkole cz. 1

Procedury bezpieczeństwa w szkole cz. 2

Regulamin uzyskania Karty Rowerowej

Zasady korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych na terenie szkoły

Zasady funkcjonowania Systemu Elektronicznego Librus

Zasady zwalniania z zajęć edukacyjnych

Zgoda na dyskotekę