Ślubowanie klas pierwszych 2015

W dniu 13 października 2015 r. odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania dzieci dziewięciu klas pierwszych na uczniów Szkoły Podstawowej im. Cypriana Godebskiego w Raszynie.

W obecności Dyrektora Szkoły, wychowawców, rodziców oraz zaproszonych Gości, pierwszacy zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i recytatorskie,   a następnie ślubowali, że będą przykładnymi uczniami  i dobrymi Polakami. Po złożeniu przez dzieci ślubowania, dokonano symbolicznego aktu pasowania na ucznia.

 

Nad miłą atmosferą i sprawnym przebiegiem uroczystości czuwały jej organizatorki – pani Dorota Gidzińska i pani Daria Dubińska.

Ukoronowaniem tego ważnego wydarzenia było wręczenie uczniom pamiątkowych dyplomów sponsorowanych przez Radę Rodziców, słodkich upominków zakupionych przez Bank Spółdzielczy, długopisów podarowanych przez Wójta Gminy Raszyn oraz hula – hop wręczonych przez Dyrektora GOS w Raszynie. Pierwszaki otrzymały również od Rady Rodziców pamiątkowe znaczki – tarcze szkolne z patronem Cyprianem Godebskim i pełną nazwą Szkoły.

Wszystkim dzieciom życzymy wielu sukcesów w zdobywaniu wiedzy!