SPACER WARSZAWSKI - Skarpa Warszawska od ul. Książęcej do Łazienek Królewskich.

10 października 2015 roku spod pomnika Charles'a de Gaulle’a wyruszyliśmy na trasę Spaceru Warszawskiego- Skarpa Warszawska od ul. Książęcej do Łazienek Królewskich.

Poznaliśmy historię ulicy Książęcej( zawdzięczająca nazwę podkomorzemu koronnemu Kazimierzowi Poniatowskiemu, bratu króla Stanisława Augusta, właścicielowi tych terenów w XVIII wieku). Zwróciliśmy uwagę na kilka budynków: nowoczesny gmach Centrum Giełdowego, kamienicę, w której kiedyś mieszkał Adam Chmielowski – opiekun bezdomnych znany jako święty brat Albert - oraz neogotycki dom parafialny z kilkoma tablicami na fasadzie. Upamiętniają one pobyt w tym miejscu dostojników kościoła, którzy w późniejszych latach zostali papieżami, byli to Pius XI i Paweł VI.

 

SPACER WARSZAWSKI -Skarpa Warszawska od ul. Książęcej do Łazienek Królewskich.

10 października 2015 roku spod pomnika Charles'a de Gaulle’a wyruszyliśmy na trasę Spaceru Warszawskiego- Skarpa Warszawska od ul. Książęcej do Łazienek Królewskich.

Poznaliśmy historię ulicy Książęcej( zawdzięczająca nazwę podkomorzemu koronnemu Kazimierzowi Poniatowskiemu, bratu króla Stanisława Augusta, właścicielowi tych terenów w XVIII wieku).

Zwróciliśmy uwagę na kilka budynków: nowoczesny gmach Centrum Giełdowego, kamienicę, w której kiedyś mieszkał Adam Chmielowski – opiekun bezdomnych znany jako święty brat Albert - oraz neogotycki dom parafialny z kilkoma tablicami na fasadzie. Upamiętniają one pobyt w tym miejscu dostojników kościoła, którzy w późniejszych latach zostali papieżami, byli to Pius XI i Paweł VI.