Uczymy się jak dbać o zdrowie i ratować życie

W dniu 9 listopada 2016 roku w Szkole Podstawowej w Raszynie odbyło się szkolenie dla wszystkich uczniów z klas VI dotyczące pierwszej pomocy przedmedycznej oraz profilaktyki uzależnień.

Poruszone zostały bardzo ważne tematy związane z pierwszą pomocą przedmedyczną, której znajomość może uratować komuś życie. Młodzież utrwaliła sobie  również wiadomości potwierdzające szkodliwość: palenia papierosów, picia alkoholu, stosowania dopalaczy oraz narkotyków. Chętni mieli możliwość wykonania sztucznego oddychania oraz masażu serca na specjalnym fantomie. Wszyscy obserwowali ze wzmożoną uwagą jak działa defibrylator, którego należy użyć w przypadku zatrzymania akcji serca. Taki defibrylator typu AED znajduje się w hali głównej Dworca Centralnego w Warszawie i kiedyś może zajść potrzeba użycia go w celu uratowania czyjegoś życia. Uczniowie nauczyli się także jak prawidłowo ułożyć poszkodowaną osobę w pozycji bocznej ustalonej oraz jakie informacje należy podać wzywając pogotowie. Na koniec zajęć czytając ciekawą rymowankę mogli sprawdzić ile wiadomości zapamiętali.

Szkolenie odbyło się dzięki współpracy z Panią Beatą Adamiak - Pełnomocnikiem Wójta ds. Profilaktyki i Uzależnień.

nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Agnieszka Zgiep