Koncert  dla  Niepodległej 15.11.2018.

11 listopada 1918 r. Józef Piłsudski poinformował wszystkich szefów mocarstw o niepodległości  II Rzeczpospolitej. Wieść ta zjednoczyła Polaków po 123 latach rozproszenia.

Pierwsze dni niepodległości Polski obfitowały w wydarzenia ważne i symboliczne - tak podają źródła. Trudno się dziwić, ale gdy Polacy szaleli z radości, wódz w  skromnym mieszkaniu przy ulicy Moniuszki rozpoczynał pracę nad tworzeniem rządu.

Równo sto lat temu, bo w 2018r. w Szkole Podstawowej im. C. Godebskiego zapanował ten sam nastrój i można było obejrzeć efekty pracy uczniów i nauczycieli dla Niepodległej, a wydarzeniom nie było końca.

Jednym z nich był koncert, którym uczniowie i nauczyciele raszyńskiej szkoły podstawowej po raz setny potwierdzili tę radosna wieść.

  Motywem przewodnim były wypowiadane ze sceny słowa  w różnych kombinacjach - przy pomocy muzyki, tańca czy deklamacji o tym, że niepodległość jest faktem, i że jest wartością, o której żaden Polak nie może zapomnieć.

 Pamięć o tym co się wydarzyło sto lat temu, jesteśmy winni przodkom, oddając hołd tym, którzy walczyli za wolność, chociażby  programem artystycznym.

Uroczystość związaną z obchodami tego święta  obejrzeli uczniowie, rodzice, władze gminy i pracownicy szkoły .

Patriotycznymi pieśniami w wykonaniu licznego chóry klas IV-VI, wierszami napisanymi z okazji stulecia Niepodległości przez nauczyciela historii Mariolę Wiewiór i tańcem nasi uczniowie, pokazali, że możemy być spokojni o przyszłość ojczyzny.

To co działo się na scenie i wśród tych, którzy stanowili publiczność, na trwale zapisało się w sercach. Tych emocji, wrażeń i refleksji już nikt nie zabierze. One będą dojrzewały w młodych duszach naszych uczniów.

 Myślę, że wielu uczestników spotkania wyszło z poczuciem dumy, że jest  Polakiem.

 I jeśli mogę z okazji tak wzniosłej rocznicy życzyć wszystkim Polakom, to w imieniu realizatorów tego projektu tj. E. Wijatkowskiej, M. Wiewiór, M. Kasprzak i własnym, pragnę prosić wszystkich o pielęgnowanie miłości do  kraju naszych przodków, o czym mówią słowa wielkiego Polaka.

"Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przeciągu ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej". 

(Jan Paweł II)

 Dorota Książek