Konkurs „Znak graficzny reklamujący Szkołę Podstawową im. Cypriana Godebskiego w Raszynie” został rozstrzygnięty.

Zwyciężyła praca wykonana przez uczennicę klasy 6G Sandrę Kamińską. Zaprojektowany przez nią symbol graficzny zostanie wykorzystany przez szkołę do celów identyfikacyjnych, promocyjnych, będzie umieszczany na materiałach reklamujących szkołę. Symbol będzie miał kształt trójkąta lub prostokąta, zależnie od miejsca w jakim będzie wykorzystany.

Dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursie.
Zespół Promocji