Żołnierze Wyklęci 01.03.2021.
1. marca obchodzimy Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych.
Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły mogli na platformie Teams zapoznać się z wierszem autorstwa Marioli Wiewiór i krótką informacją historyczną na w/w temat. W ten sposób możemy przybliżyć trudną historię Polski, jak również uczcić żołnierzy, którzy po II wojnie światowej walczyli z sowietyzacją ojczyzny.
Mariola Wiewiór - nauczyciel historii