Nad Raszynką 19.04.2021.

Wiersz pt. "Nad Raszynką" autorstwa Marioli Wiewiór napisany z okazji 212. rocznicy bitwy pod Raszynem przybliża losy bohaterów bitwy, w tym patrona Szkoły Podstawowej w Raszynie Cypriana Godebskiego oraz historię naszej wielkiej i małej ojczyzny.

Nad Raszynką

Ten mały punkt na mapie

oznacza tyle, co cała Polska.

Raszyn to nasza mała ojczyzna –

wyjątkowa, osobista, swojska.

W tym małym punkcie, kto by pomyślał,

ważyły się losy wojen –

zamykam oczy i widzę bohaterów,

historia otwiera swe podwoje.

Godebski – waleczny grenadier, poeta

i patron naszej szkoły,

książę Poniatowski idzie z fajką na Austriaków –

odważny i wesoły.

Dwa orły nad nimi fruwają,

białe i czarne mają ogony,

strzegą wolności do dnia dzisiejszego,

potwierdza to sztandar nowo poświęcony.

Stawy Raszyńskie: klony, olsze i wiązy szumią,

historie opowiadają,

czaple, mewy, łabędzie na spacer zapraszają.

Nad całą okolicą wysoki krzyż góruje,

to kościół świętych Szczepana i Anny,

od dawna w Raszynie króluje.

Ten mały punkt obok stolicy

jest ważny dla raszynian –

to nasza ziemia, kawałek Polski,

nigdzie takiego nie ma.

 

Mariola Wiewiór