Dzieci wspierają zwierzęta 28.06.2021.

Uczniowie naszej szkoły mieli okazję wziąć udział w konkursie, którego tematyką było uwrażliwianie na cierpienie zwierząt, wpisującą się w kampanię prowadzaną przez Fundację Towarzystwo Weterynaryjne „Zwierzęta też czują ból”.

Kampania miała na celu edukację i uświadamianie właścicieli i opiekunów zwierząt, oraz szerokiego grona odbiorców, w zakresie odczuwania bólu przez zwierzęta, oraz informowanie o działaniach fundacji, która realizując cele statutowe finansuje leczenie cierpiących zwierząt, których właścicieli nie stać na ponoszenie kosztów z tym związanych. Kampania miała też na celu poszerzanie możliwości w zakresie pozyskiwania środków przez Fundacje Towarzystwo Weterynaryjne.

Do konkursu zgłosili się uczniowie klasy 6g oraz uczeń z klasy 7f. Powstały cudowne prace, które ze względu na obowiązujące obostrzenia zostały umieszczone na portalach społecznościowych.  Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni biletami do kina oraz zaświadczeniami wolontariatu, które osobiście wręczył Prezes Fundacji pan Arkadiusz Drewicz.

R. Boguszewska, E. Jaroszewski