Międzyklasowy Konkurs Matematyczny 2021

W marcu obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Matematyki  (w tym roku 12 marca -  po raz drugi od czasu, gdy został proklamowany na mocy Rezolucji 40. Sesji Konferencji Generalnej UNESCO w listopadzie 2019 r.) W niektórych krajach od dawna już 14 marca (3/14) obchodzony jest jako Dzień Liczby Pi (≈3,14).

Z tej okazji na początku marca ogłosiliśmy we wszystkich klasach IV-VIII Międzyklasowy Konkurs Matematyczny, który skierowany był do wszystkich uczniów, w którym uczniowie  poprzez różne formy wyrazu artystycznego mieli promować matematykę.

Konkurs składał się z czterech zadań - plakat, konkurs fotograficzny, konkurs plastyczny, rymowanka.

W zabawie wzięło udział 16 klas: 4a, 4c, 4d, 4e, 6a, 6c, 6d, 6e, 6f, 6g, 6h, 6i, 7a, 7b, 8e.

10 klas przesłało prace do wszystkich zadań.

Prace były oceniane w porównaniu z innymi klasami na swoim poziomie. Maksymalnie można było uzyskać 40 punktów.

Wyniki konkursu:

I miejsce – klasa VIIb – 40pkt

II miejsce – klasa IVa – 39pkt

III miejsce – klasa IVc – 38pkt

IV miejsce – klasa VIa – 37pkt

V miejsce – klasa VId – 36pkt

Na wyróżnienie zasługują również klasy: VIg, Vd, IVe, VIc, VIf, które przesłały wszystkie prace.

Dziękujemy za udział w konkursie. GRATULUJEMY najlepszym!

Trzy klasy, które uzyskały najwyższe wyniki otrzymały na koniec roku słodycze ufundowane przez Radę Rodziców.

Zespół Nauczycieli Matematyki

Plakat

Konkurs fotograficzny

Konkurs plastyczny

Rymowanka